Večeras u JDP: „Za šta biste dali svoj život?“
30. oktobar 2017.
ZLATIBOR LONČAR: „PREKO SPORTA DO ZDRAVIJE NACIJE!“
1. novembar 2017.

DANAS JE SVETI LUKA

Sveti Luka je  zaštitnik medicine i farmacije, bolnica i apoteka, lekara, farmaceuta i bolesnika. Lečio je besplatno, a veruje se da njegove mošti isceljuju

 

Sveti apostol i jevanđelist Luka, rođen je u Antiohiji i bio je veoma obrazovan. U mladosti je izučio grčku filosofiju, medicinu i živopis. U vreme delatnosti Gospoda Isusa na zemlji, sveti Luka je u Jerusalimu video Spasitelja licem u lice, čuo njegovu spasonosnu nauku i poverovao u nju. Ubrzo je uvršćen među sedamdeset apostola i poslan na propoved. Na putu za Emaus video je vaskrslog Gospoda (Lk.24).

Po silasku Duha Svetoga na apostole, Luka se vratio u Antiohiju i tamo radio sa  apostolom Pavlom s kojim je putovao u Rim obraćajući u veru Hristovu neznabošce i Jevreje. Na molbu hrišćana, napisao je Jevanđelje oko 60 godine. Po smrti apostola Pavla, Luka je propovedao Jevanđelje po Italiji, Dalmaciji i Makedoniji.

Živopisao je tri ikone  Presvete Bogorodice i ikone  svetih apostola Petra i Pavla. Zato se Sveti Luka smatra osnivačem Hrišćanskog ikonopisa. I u dubokoj starosti je nastavio da putuje i pripoveda i Liviji, Gornjem Misiru i Grčkoj i da ljude obraća hrišćanskoj veri.

Napisao je Dela apostolska i to posvetio Teofilu, knezu Ahaje. Imao je 84 godine kada su ga neznabošci stavili na muke, a potom obesili na jednu maslinu u gradu Tebi. U vreme cara Konstancija, mošti ovog svetitelja prenete su u Carigrad.

Prema bogoslužbenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, ovaj dan nije obeležen kao zavetni, već je kao „crno slovo“ svrstan u praznike od značaja za suštinu crkve.

Sveti Luka je život okončao u 84. godini, a hrišćanska tradicija kaže da je Luka napisao Sveto Jevanđelje po Luki – treće jevanđelje (po redosledu u Novom zavetu), i Dela apostolska.

Danas nikako ne bi trebalo da pokrećete svađe i budete negativni, jer je Sveti Luka bio blag i pomagao je ljudima.

U spisima na starogrčkom i crkvenoslovenskom jeziku ovaj svetac se “opisuje” kao „pouzdani lekar duše i tela”. Na današnji dan običaj je da se puštaju ovnovi da skaču na ovce, a čobanima se daje svečana i bolja užina ili im se nose pite.

Ako da ovca „zateže“, veruje se da će te godine biti teška, duga i hladna zima, ali ako ovce lakše primaju ovnove, proleće će stići mnogo raniije.

U Srbiji se takođe na Svetog Luku koncima opasuju torovi da vukovi ne bi davili stoku. U narodu postoje i izreke: „Ide Luka, eto vuka“ ili „Sveti Luka, sneg do kuka“, jer nastupa zima kada se vukovi približavaju selima.

 

Tropar, glas 3.

Sveti Apostole i Jevanđelisto Luka, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.

 

Nađa A. Keleris

Ostavite odgovor