Danas slavimo sveca koji je pričao sa anđelima!

Jelena Milić napustila emisiju tokom obračuna sa premijerom Vučićem
16. januar 2017.
Sutra u Narodnom pozorištu gostuje SNP iz Novog Sada
17. januar 2017.

Danas slavimo sveca koji je pričao sa anđelima!

Prorok Malahije

Sveti prorok Malahija smatra se poslednjim prorokom sve do dolaska Jovana Krstitelja. On se rodio posle povratka Jevreja iz vavilonskog ropstva i predanje kaže da je bio neverovatno stasit i lep čovek zbog čega ga je narod zvao “anđeo”.

Malahija je od najranijeg detinjstva govorio da često razgovara sa anđelima. Ono što bi mu anđeo rekao, Malahija je prepričavao ljudima. Svet je u prvo vreme bio sumnjičav, ali nakon što su Malahijina proročanstva počela da se ostvaruju, postao je nadaleko poznat i poštovan.

U kasnijim godinama, bilo je i onih koji su tvrdili da i oni čuju glas anđela, ali nikada nisu mogli da im vide lice dok ih je, prema predanju, Malahija video u svoj njihovoj lepoti i uzvišenosti.

Legenda kaže da je upravo ovaj prorok, 500 godina pre dolaska Hrista, predvideo dolazak Jovana Krsititelja.

Ipak, svakako najpoznatije proročanstvo Svetog proroka Malahija je ono o strašnom sudu, kazni koja će zadesiti sve koji ne budu živeli prema božijim zakonima i zapovestima. Upravo ovo se smatra jedinim proročanstvom Svetog Malahija koje se još nije ostvarilo.

Malahija je umro u mladosti. Nakon njega u Izraelu više nije bilo proroka sve do dolaska Jovana Krstitelja.
Sve hrišćanske zajednice pamte ovog proroka.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 3. januara po crkvenom, a 16. januara po gregorijanskom kalendaru.

Nađa Keleris

Ostavite odgovor