ARHANĐELA GAVRILA I MIHAILA SIGURNO ZNATE, EVO KO SU PREOSTALI…

„Kad su cvetale tikve“ gostovale u Beču
24. april 2017.
Švedska je ispred svog vremena…
25. april 2017.

ARHANĐELA GAVRILA I MIHAILA SIGURNO ZNATE, EVO KO SU PREOSTALI…

ARHANĐELA GAVRILA I MIHAILA SIGURNO ZNATE, EVO KO SU PREOSTALI…

 

U hrišćanstvu se govori o postojanju hiljada i hiljada arhanđela, a samo je njih sedam poznato po imenu. Svi sugurno znamo za dvojicu, a ogromna većina našeg naroda ne zna imena preostalih pet.

 

Najviše Srba slavi Svetog Nikolu a drugo mesto po broju slava kod nas zauzima arhanđel Mihail. Ređa je slava u čast arhanđela Gavrila, ali ipak se i ona ubraja među one koje slavi veliki broj pripadnika našeg naroda.

Nebesku hijerarhiju delimo u tri kategorije, i to su viša, srednja i niža, a svaka od njih se dalje deli na tri čina.

Prvi i najbliže Bogu su serafimi i smatraju se za četvoro – ili šestokrilate simbole svetlosti.

Posle njih idu heruvini koji pomažu u spoznaji Boga i čuvari su raja, i isto tako prosvećuju mudrošću.

Treći čin su oni koji “izlivaju silu pravosuđa na prestole zemaljskih sudija i vladara”.

U nižoj kategoriji nebeska bića, koja brinu za narode i svetovni sud.

Posle njih dolaze arhanđeli i konačno anđeli (čije ime je “poslanik, vesnik, glasnik”) oni su čuvari ljudi, nebeska vojska, bića koja javljaju tajne i božije namere, i navode na vrlinu i bliski su ljudima.

Iako postoji na hiljada arhanđela poznata su samo imena njih sedam:

MIHAIL

U desnoj ruci drži koplje, a u levoj drži zelenu palminu grančicu. Njegovo ime na hebrejskom znači “onaj koji je kao Bog”. On je vojskovođa koji predvodi Božiju vojsku u nebeskom ratu protiv Lucifera, kojeg je i pobedio.

GAVRIL

Drugi arhanđel po rangu. Ime mu znači “Božija sila”. Božiji je glasnik i ljudima saopštava njegove poruke i odluke. U ikonografiji je predstavljen u desnoj ruci sa lampom, a u levoj ogledalce koje simboliše Božiju premudrost.

Ovo su ostali manje poznati arhanđeli:

RAFAIL

Rfaili ili Rafaelo, što znači “Bog leči”. Smatra se isceliteljem ljudi, a i životinja; on dolazi tamo gde je pozvan, i ne može da pomogne ako ne postoji dobra volja kod čoveka.

URIL

Njegovo ime znači “božanska svetlost” ili “Božija vatra”. I vlada nebeskom svetlošću. Prikazan je sa mačem u desnoj ruci koja je prislonjena na grudi a u levoj ognjeni plamen.

SALATAIL

Njegovo ime znači “molitva Bogu“, i na osnovu toga se tretira kao posrednik u molitvama i onaj koji pomaže ljudima da mole. Prikazan je pognute glave, oborenog pogleda, sa rukama preko grudi u polažaju kada se moli.

JEGUDIL

Njegovo ime znači “Hvalite Boga” i on se ne pominje u Bibliji, već samo u crkvenom predanju, a na freskama je često prikazan kako drži zlatnu krunu u desnoj ruci – što simboliše bogougodna i sveta dela ljudi, te bič od tri crna užeta u levoj – što simboliše kaznu za greh.

VARAHIL

Njegovo ime znači “Božiji blagoslov” i pominje se u apokrifnoj Trećoj knjizi proroka Enoha kao jedan od prinčeva anđela koji predvodi 496.000 mirijada anđela. Iako Enohova knjiga nije prihvaćena u kanonu, on jeste prihvaćen. Prikazan je sa belom ružom u ruci, prislonjenom na grudi ili sa laticama ruže na odeždi.

Nađa Keleris

Ostavite odgovor