SPEKTAKULARNIM VATROMETOM I DEFILEOM FILMSKIH EKIPA U FIJAKERIMA OTVOREN 47 SOFEST
4. jul 2018.
KEJT OPET TRUDNA!?
6. jul 2018.

Molitva presvetoj Bogorodici

MOLITVA ZA SREDU PRESVETOJ BOGORODICI: Čim ustanete izgovorite ove moćne reči

 

Preblagoslovena Bogorodice, Ti si uzdanje moje, Ti si mi tvrda stena i milo nadanje i sklonište za spasenje, jer sam iznemogao od napada strasti mojih.
Spasi me od svih neprijatelja koji gone dušu moju i love je raznim iskušenjima. Na putu ovom po kojem idem mnoga osećanja obuzeše me, mnoge sablazni, mnoge neugodnosti, mnoge, mnoge laži.
Mnoge slabosti duševne i telesne uhvatiše me, te stalno upadam u grehe, i već ja, okajani, stekoh osećanja zloga duha, vezan sam i oni me drže, i šta da radim očajan, ja ne znam?! Ako želim da se pokajem, bezosećanjem i tvrdoglavošću vezan sam, ako počnem da plačem, nemam smirenja srdačnog, i ni jedna kap suze ne pojavi se.
Avaj pokajanja moga! Avaj bede moje! Avaj ništavila moga! Kome ću pribeći za učinjene prestupe, osim k Tebi Presveta Majko Gospoda i Spasa našega. Svima koji su bez nade Ti si jedina Nada, Tvrđava i Zaštitnica, i zato se Tebi oni obraćaju! Ne odbacuj ni mene grešnoga, Tebe sam našao kao jedinu utehu u životu mome.
Presveta Bogorodice, Djevo Marija, k Tebi jedinoj u svakoj muci prilazim sa slobodom…
Amin.

SPC

Ostavite odgovor