Nakon što je krstio Isusa na reci Jordan, u trenutku kada je Isus izlazio iz vode, nebo se otvorilo i nad njima je lebdeo golub, kao simbol svetlosti i čistote. Tada se, prema Jevanđelju po Mateji javio glas Božiji, koji je rekao:

„Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po volji mojoj.“

Kako nije imao straha, a video je svo zlo, Jovan ga je glasno kritikovao, kako kod običnog naroda, tako i kod vladara. Pozivao ih je da se pokaju i govorio im šta treba da čine da bi se spasili.

Kritikujući sve kod kojih je bilo zla, kritikovao je i cara Iroda, koji je vladao Judejom, zato što je oženio ženu svoga brata, Irodijadu. Podla Irodijada je podmetnula svoju lepu kćer, Salomu da svojim plesom začara cara. Prethodno se sa njim dogovorila da joj nakon plesa ispuni sve što poželi. Tako je lepa Saloma, pod majčinim uticajem, zatražila glavu Jovana Krstitelja. Kao upsomena na taj dan, u hrišćanstvu se praznuje Usekovanje. Bez obzira u koji dan pada 29. avgust po Starom, odnosno 11. septembar po Novom kalendaru, hrišćani poste.

Iako se uz svetog Jovana vezuje nekoliko praznika u toku godine, najviše se proslavlja 20. januara, kada je i krsna slava mnogih pravoslavnih vernika.

Jovan je ubijen za vreme kralja Judeje Iroda koji je naredio da se proroku odseče glava.