Crna Gora ne može da oduzme svetinje SPC !

VATERPOLO SRBIJA KROZ OLUJU DO TOKIJA
24. jun 2019.
GRAND PRIX U SOPOTU PRIPAO FILMU „KOJA JE OVO DRŽAVA“
10. jul 2019.

Crna Gora ne može da oduzme svetinje SPC !

Crna Gora može da se sudi sa SPC, ali NE MOŽE DA JOJ ODUZME SVETINJE

 

 

Vlada Crne Gore neće moći da prisvoji crkve i manastire SPC kao što je planirala da uradi zakonom o slobodi veroispovesti. Venecijanska komisija nije dala zeleno svetlo za ovu odredbu u zakonu, međutim, ostavljen je prostor za pokretanje sudskih postupaka oko svetinja.

Ko je pobednik? Može se slobodno reči da vlada Crne Gore nije. Prvo, jer nije prošla odredba o crkvenoj imovini, drugo što odredbe Venecijanske komisije propisuju da čak i da vlada Crne Gore dokaže da joj neka crkva „pripada“, ona ne može da je uzme korisniku, odnosno SPC. S druge strane, Mitropolija crnogorsko – primorska je praktično na istom gde je i bila pre izveštaja Venecijanske komisije, a to znači, u neprestanoj sudskoj borbi bar dok je u Crnoj Gori vlast koja smatra da joj pripada crkvena imovina.

Najjednostavnije rečeno – sa novim mišljenjem Venecijanske komisije o crnogorskom zakonu o slobodi veroispovesti nije se dogodilo ništa posebno novo u odnosu na 2015. kada je vlada u Podgorici takođe pokušala da provuče odredbu o imovini, a potom i povukla zakon jer nije dobila pozitivnu ocenu.

Sporni članovi o imovini 62 i 63, u još uvek Predlogu zakona o slobodi veroispovesti, glase: „Svi verski objekti koji su bili imovina države Crne Gore pre gubitka njene nezavisnosti i pripajanja Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, a koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke verske zajednice, biće prepoznati kao državna imovina“.

Venecijanska komisija svojim mišljenjem nije dozvolila ovakvo jednostrano preknjižavanja crkvene i imovine drugih verskih zajednica i to podjednako i kada je reč o SPC ali i Katoličkoj crkvi i Islamskoj zajednici.

Šta je zapravo navela Venecijanska komisija?

Konstatovala je da od nje nije traženo niti može da se bavi svakim pravnim aktom, odnosno njen stav se ne odnosi na svaku zasebnu crkvu i manastir i vlasništvom nad objektom. Venecijanska komisija je naglasila da vlada Crne Gore kao predlagač zakona u sporne članove oko imovine mora da stavi i sledeću odredbu: „obavezu da eksplicitno naglasi verskoj zajednici pre nego uđe u bilo kakav proces ili podnese zahtev za prenos vlasništva“.

– Upis vlasničkog prava države trebalo bi da usledi tek nakon završne (administrativne ili sudske) odluke – navodi se šta mora da stoji u zakonu vlade u Podgorici, a čime se ograničava da tamošnja vlast upisuje imovinu kako želi.

To praktično znači da država Crna Gora ne može da povuče nijedan potez bez znanja verske zajednice, u ovom slučaju Srpske crkve, jer je potpuno jasno da pretenzije, bar sada, postoje samo prema imovini Mitropolije. Takođe, ne može nigde sebe da upiše kao vlasnika ukoliko svoje vlasništvo ne dokaže i na sudu ali i sudski dobije SPC.

Dakle, po mišljenju Venecijanske komisije, država ili lokalna zajednica koja tvrdi da je vlasnik verskog objekta registrovanog na ime Srpske pravoslavne crkve, može da tuži Mitropoliju sudu. Međutim, ne dokazuje SPC svoje vlasništvo, već mora da ga na istom sudu dokaže tužilac. Do sada je, međutim, po istom principu koji dozvoljava Venecijanska komisija, crnogorska vlast izgubila dva spora protiv Mitropolije crnogorsko – primorske jer nije imala dokaz da je ikada država bila vlasnik – za crkvu Svetog Dimitrija i Svetih apostola Petra i Pavla u Nikšiću.

Ukoliko se eventualno i dogodi da država dobije Crkvu – to „neće automatski uticati na prethodna prava korišćenja takve nekretnine“. Odnosno po Venecijanskoj komisiji, SPC i dalje ostaje korisnik. Međutim, kako navodi Venecijanska komisija, to „ne bi trebalo da utiče na pravo države da nametne stroge uslove o korišćenju nekretnine (crkve)“. Ovu odredbu ne bi trebalo razumeti da država može da usvoji neka pravna akta sa najblaže rečeno čudnim odredbama i tako uzme imovinu. Zaštita spomenika kulture u svim državama, pa i Crnoj Gori, gotovo je ista i ne mogu se izmišljati neke nove odredbe, zahtevi, pravila… To predviđa i Venecijanska komisija, pa kaže:

– Uslove o korišćenju nekretnine radi očuvanja i zaštite kulturnog nasleđa donosi država, uključujući i to da je za svaku promenu na objektu neophodno dobijanje dozvole od države.

Velibor Džomić: Veći deo imovine SPC uknjižen

Protojerej – stavrofor dr Velibor Džomić, kordinator Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko – primorske, u izjavi za „Blic“ naglašava da je veći deo imovine Mitropolije Srpske crkve već uknjižen.

Velibor Džomić

 

– Kada znamo tu činjenicu, a neko ne želi da je prihvati, ne samo kada je reč o Mitropoliji, ima mogućnost; negiranje prava svojine nad crkvom, džamijom, katedralom i to je moguće isključivo preko parničnog suda. U tom slučaju teret je na onome koji tuži. Mi imamo pravosnažne uknjižbe. Druga mogućnost se odnosi na deo Crne Gore koji nije katastarski sređen i tu se postupak vodi u upravnom postupku. Da naglasim, veći deo imovine Mitropolije je uknjižen. Ako država želi da prisvoji ove druge objekte, ona mora da dokaže da joj pripadaju, a za sada nema nijednog dokaza da je država ikada bila vlasnik nad bilo kojom crkvom ili manastirom – naglašava Džomić. On dodaje da je sve što se događa poslednjih dana pokušaj vlasti da relativizuje mišljenje Venecijanske komisije.

– Oni su krenuli od stava da je „pozitivno mišljenje“ i došli do „veoma pozitivnog“. Ono što je bitno u mišljenju Venecijanske komisije je činjenica da ne može biti promene titulara prava svojine nad svetinjama i imovini koja je Crkvi i verskim zajednicama od vernika zaveštavana kroz vekove. Niko nikad i nije sporio pravo države Crne Gore da donosi zakone i uređuje društvene odnose i da obezbeđuje da zakoni važe za sve – ističe otac Velibor i naglašava da čak i da je mišljenje Venecijanske komisije pozitivno, a nije, ono ne bi moglo da bude važnije i snažnije od Ustava Crne Gore, a kulturna dobra su već zaštićena Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, dok su svojinsko – pravni odnosi već uređeni Zakonom o svojinsko – pravnim odnosima.
Izvor: Blic.rs / Avalainfo.net

Ostavite odgovor