makroekonomski analiti;ar

4. маја 2017.

Jačajte Srbiju i ekonomiju, zaboravite EU, NIKAD vas neće primiti!

Jačajte Srbiju i ekonomiju, zaboravite EU, NIKAD vas neće primiti!   Nije pametno razmišljati o sustizanju EU, jer je to suviše dalek san. Potrebno je po […]