16. oktobar 2016.

Dvostruki aršini FIFA: Posebna pravila važe samo za Srbiju

Poslednjih mesec dana svedoci smo da ne važe ista fudbalski zakoni za sve zemlje članice FIFA. Svetska fudbalska kuća još jednom je potvrdila kako ima dvosturke […]